Extended Skills Radionice

Uvod u Geštalt

Nastao kao psihoterapeutska grana u Nemačkoj pred kraj prve ppolovine 20. veka, geštalt terapija je davno prevazišla granice psihoterapije pa se pre može predstaviti kao egzistencijalna filozofija ili “umetnost življenja” u autentičnom kontaktu.

Ko sam ja i gde mi je mesto

Trening je dizajniran za sve koji traže svoje mesto u timu i žele da budu priznati za odrađeno. Svaki od učesnika će naučiti da prihvati svoju ulogu u situaciji u kojoj se nalazi.

Dobra Komunikacija - temelj uspeha

Ovaj trening je kreiran za sve kojima je komunikacija i veština iste profesionalno opredeljenje. U svetu biznisa, politike ili podučavanja to je vrlo bitan faktor.

Vodič kroz govor tela

Kako verbalnom komunikacijom prenosimo informacije, tako neverbalnom komunikacijom prenosimo emocionalni odnos i stavove prema informacijama koje primamo.

Vreme - da li znate da ga poštujete

Ne možete poštovati vreme istim umom kojim ste izgubili poštovanje prema njemu. Problem često nije u manjku vremena već u tome kako razmišljamo o vremenu.

Vođa ili diktator

Trening je kreiran za sve koji su pod stalnim pritiskom i stresom i misle da trpe mobing. Takođe, trening je izuzetno značajan i koristan za one koje podređeni doživljavaju kao diktatora, kao netolerantnu, nefleksibilnu osobu.

Stres i antistres tehnike

Ovaj trening je kreiran za sve koji su svesni stresa kom su izloženi, bilo da mogu da definišu stresore ili pak ne mogu to sa sigurnošću da urade. Trening je idealan i za preventivno usvajanje antistres tehnika koje će biti demonstrirane.

Društvene mreže – promocija i samopoštovanje

Prihvatanja postojećeg sajber sveta omogućila je stvaranje idealizovane slike o sebi koja je prevagnula u odnosu na autentičnost osobe.Odabrati svoj autentičan put promocije na društvenim mrežama vodi nas ka zadovoljenju naših potreba i našem miru

Osetite svoju unutrašnju mudrost

Nije uspešna ona osoba koja je sve rečeno i napamet naučila i svakodnevno naučeno primenjuje, već ona koja je uspela da naučeno prilagodi i integriše to u sebe, kako bi bila u mogućnosti da svakodnevno uživa u svome privatnom i profesionalnom životu.

8 modula geštalt koučinga + uvod u Geštalt

16 dana, preko 200 sati rada na sebi kroz Geštalt radionice po specijalnoj ceni u promo periodu + Radionica Uvod u Geštalt gratis

Ukupna cena pojedinačnih radionica je 2000 EUR.

Prijavite se za kompletan dvomesečni program Geštalt koučinga i uštedite 800 EUR prijavom za paket.

Paket je moguće iskoristiti samo za grupe od 5 i više polaznika.

Šaljite nam svoje ideje za nove programe

info@extendedskills.com

Close Menu