Kako kreirati inkluzivni sadržaj online?

Kako kreirati inkluzivni sadržaj online?

Kako kreirati inkluzivni sadržaj i zašto je važno na to obratiti pažnju? U ovom tekstu bavimo se smernicama i preporukama za kreiranje sadržaja dostupnog i prilagođenog svima, a evo i kako.

Bez obzira da li je u pitanju vaš blog ili poslovni sajt, želja svakog od nas je da isti bude dostupan svima. Šta se pod tim podrazumeva i koje smernice možete implementirati kako biste poboljšali korisničko iskustvo svojih posetioca?

I, da ne bude zabune, u ovom tekstu se ne bavimo dizajnom, koliko specifičnim savetima o tome kako da pospešimo sadržaj koji kreiramo i objavljujemo, učinimo ga pristupačnijim. Bez kodiranja, ili nekih većih promena, svako od nas može učiniti svoje parče weba pristupačnijim i inkluzivnijim za sve ljude koji ga koriste.

Šta se podrazumeva pod inkluzivnim sadržajem?

Inkluzivni sadržaj je onaj tip sadržaja kojem mogu pristupati i konzumirati slabovidi i slepi, gluvi i ljudi oštećenog sluha, daltonisti, ljudi koji pate od anksioznosti, disleksije, autistične osobe… Tekst i video odavno nisu dovoljni da vaš sadržaj dospe do svih ljudi kojima je namenjen i ovim tekstom želimo to da promenimo. Ono što ćete pročitati jesu smernice i preporuke britanske vlade i vrlo su lake i jednostavne za implementiranje.

Kako kreirati inkluzivni sadržaj online?

Razumeti različitost i potrebe koje iz toga proizilaze znači kreiranje sadržaja i izgradnju servisa dostupnog svima, a ne samo nekolicini. U to ime, ovo su saveti koje svi – bez obzira na nivo znanja – možemo primeniti na svojim blogovima i sajtovima kako bismo ih približili što većem broju ljudi.

Inkluzivni sadržaj za ljude autističnog spektra

Da

 • Jednostavne boje
 • Pisanje običnim jezikom
 • Korišćenje opisnih dugmića/poziva na akciju
 • Jednostavan i konzistentan izgled

Ne

 • Jarke boje
 • Korišćenje idioma i stilskih figura
 • Korišćenje nejasnih dugmića/poziva na akciju
 • Pretrpan i kompleksan izgled

Samo zato što možete i što vam se čini privlačnim, ne znači da treba koristiti vrišteće načine za privlačenje posetilaca. Jednostavnost ispred prenaglašenog dizajna. Budite jednostavni i odmereni kako bi proizveli prijatnije okruženje za ljude koji dolaze na vaš blog ili sajt.

Inkluzivni sadržaj za posetioce sa disleksijom

Da

 • Poravnati tekst ulevo, zadržati dosledan izgled
 • Kreiranje sadržaja različitog formata (audio/video)
 • Propratiti tekst sa fotografijama i dijagramima
 • Jasan i jednostavan sadržaj

Ne

 • Podvučen tekst koji nije linkovan, italik ili velika slova
 • Primoravanje da se zapamte stvari sa neke druge/prethodne stranice
 • Veliki paragrafi teksta
 • Previše oslanjanja na tačan pravopis

Ne zbunjujte posetioce sa previše različitog tipa pisanja, neka je sadržaj jednostavan i konkretan i dovoljno ugodan za sve da ga razumeju. Alati poput SEO Yoasta i njemu sličnih dosta pomažu u tom smislu. Pratite njihova uputstva i svakako ste na dobrom putu.

saveti kako kreirati inkluzivni sadržaj na vašem sajtu

Inkluzivni sadržaj za posetioce sa anksioznošću

Da

 • Dajte vremena da izvrše akciju
 • Objasnite šta se dalje dešava
 • Pružajte podršku posetiocima kad god im je potrebna
 • Omogućite posetiocima da čekiraju svoje odgovore pre nego ih pošalju

Ne

 • Požurujte korisnike sa vremenskim ograničenjima
 • Zbunjujte na sledećim koracima
 • Pravite podršku teškom za pristupiti
 • Ostavljajte korisnike da se pitaju jesu li dobro odgovorili

Ovaj primer i savet je najbolje objasniti na e-commerce primeru. Recimo da imate neku ograničenu ponudu na sajtu. Promovišete je sa banerima, imate i članak sa tom temom i, naposletku, postavite i pop-up sa vremenskim ograničenjem, a možda i iskačuće podsetnike. Zašto? Imajte na umu da ne vole i ne prija svima da budu prekinuti usred razmišljanja o kupovini ili dok pretražuju nešto na vašem sajtu. Potrudite se da korisničko iskustvo bude lako i prijatno.

Inkluzivni sadržaj za gluve i ljude oštećenog sluha

Da

 • Omogućite korisnicima preferencijalan način komuniciranja
 • Koristite titlove i/ili transkripte za video sadržaj
 • Kreirajte sadržaj sa podnaslovima, fotografijama i videom
 • Koristite linearan, logičan izgled

Ne

 • Komunikacija samo putem telefona
 • Sadržaj samo u audio ili video formi
 • Terati korisnike da čitaju dugačke paragrafe teksta
 • Kreirati kompleksan izgled i meni

Kao što vidite, u pitanju su – za nas – male stvari koje drugima mnogo znače. Netflix je, u tom smislu, odličan primer. Sav taj sadržaj na ovom streaming servisu ima opciju za podešavanje titla kako bi svi mogli u njemu da podjednako uživaju. Ne gledaju svi ljudi serije i filmove na njemu na isti način. Isto se odnosi i na online sadržaj; omogućite više načina za interakciju i konzumaciju sadržaja na vašem blogu ili sajtu i ljudi će se njemu vraćati.

Inkluzivni sadržaj za korisnike čitača ekrana

Da

 • Strukturirajte sadržaj koristeći HTML
 • Kreirajte za upotrebu na tastaturi
 • Pišite opisne linkove i naslove
 • Koristite linearan i logičan izgled

Ne

 • Oslanjati se na veličinu ili položaj teksta za strukturu
 • Forsirati upotrebu miša ili ekrana
 • Pisati neinformativne linkove i naslove
 • Širiti tekst po celoj stranici

Cela poenta oko kreiranja inkluzivnog sadržaja je da se isti približi svim ljudima i učini ga lakšim za korišćenje. Konkretno ovi saveti imaju za cilj da olakšaju pristup vašem sajtu slabovidim i ljudima koji ne vide.  

Inkluzivni sadržaj za slabovide ljude

Da

 • Dobar kontrast boja i čitljiv font
 • Smisleni dugmići/pozivi na akciju
 • Kombinacija teksta, oblika i boja
 • Objavite sve informacije na sajtu

Ne

 • Slab kontrast boja i mali font
 • Odvojeni pozivi na akciju od sadržaja
 • Upotreba boje da prenesete značenje
 • Zakopavanje informacije u fajlovima za preuzimanje

Kao što vidite, u pitanju su male promene koje ljudima mnogo znače i olakšavaju interakciju sa sadržajem na vašem sajtu. Na kraju dana, vaš sajt i sadržaj na njemu treba da su dostupni ljudima koji na njega dolaze, a ne samo da vama lepo izgleda.

Inkluzivni sadržaj za posetioce sa fizičkim ili motornim invaliditetom

Da

 • Kreirajte velike klikabilne segmente
 • Kreirajte/osmislite imajući touch screen u vidu
 • Obezbedite prečice
 • Kreirajte za upotrebu tastature ili govornih komandi

Ne

 • Zahtevati preciznost
 • Ograničeno vreme
 • Umarati korisnike sa mnogo kucanja
 • Kreirati dinamički sadržaj koji zahteva upotrebu mišem

Poenta je da ne primoravate korisnike na precizna korišćenja mišem ili ispisivanje nepotrebnih polja kako bi izveli neku akciju.

Zaključak

Korišćenje podnaslova, kraćih paragrafa, image alt-tagova je samo deo inkluzije (o čemu detaljno učimo na SEO Copywriting radionicama). Implementacijom ovih preporuka i standarda za kreiranje inkluzivnog sadržaja, omogućavate vašem sajtu da prevaziđe barijere sa kojima se ljudi sa invaliditetom svakodnevno suočavaju. Ujedno, neka vam posluže kao vodič za to da svako od nas može web učiniti boljim i pristupačnijim mestom za sve. I na kraju, imajte uvek na umu da sve što radite, radite i za druge, a ne samo svoje neposredne potrebe.

Naučite i primenite ove standarde i javite nam kako utiču na korisničko iskustvo vaših posetilaca.

Leave a Reply

Close Menu