Extended Skills Radionica

Vodič kroz govor tela

Zašto ova radionica

Govor tela predstavlja vidljivi odraz emocionalnog stanja svake osobe. Naša tela su tajni dom naših osećanja i našeg psihofizičkog stanja U okviru našeg tela, tačnije manifestacijom telesnim pokretima, potpuno nesvesno možemo nositi poruke o tome šta je "pogrešno" kod nas u našem postojanju, u našem profesionalnom i ličnom životu. Svi profesionalci koji se bave ljudima (psihijatri, psiholozi, psihoterapeuti, naučnici, itd.) imaju isti stav – ljudi reči koriste kako bi saopštili neku informaciju, međutim govor tela, gestikulacija, mimika tj. neverbalna komunikacija predstavlja zamenu za verbalne poruke. Svaki pokret, gest, sigurno nam može predstavljati bitan podatak ili bar dobar nagoveštaj šta osoba koja se nalazi preko puta nas u tom trenutku oseća. Isto kako verbalnom komunikacijom prnosimo informacije, tako neverbalnom komunikacijom prenosimo emocionalni odnos i stavove prema informacijama koje primamo.

Za koga je ova radionica

Ova dvodnevna radionica je posebno kreirana za osobe u svetu biznisa i/ili politike. Trening je pogodan za sve podjednako, i one koji su dobri govornici kao i one koji to nisu. Za sve koji učestvuju u pregovorima i dogovorima, za menadžere svih profila. Stručni saradnici kojima je u opisu posla da su u stalnom kontaktu sa klijentima su takođe dobrodošli na ovaj trening. Neverbalnu komunikaciju čine: kontakt očima, izraz lica, položaj tela, telesni kontakt, pokreti tela – gestovi, kao i lični prostor. Osobe koje su vešte u neverbalnoj komunikaciji postižu mnogo bolje rezultate od onih koji to nisu.

O RADIONICI

Nakon završetka treninga o telesnim procesima (govoru tela) učesnici će biti u mogućnosti da:
- Tumače govor tela osoba sa kojima komuniciraju
- Postanu svesni načina na koji drugi pokušavaju da manipulišu ili dominiraju
- Nauče da budu osetljiviji na osećanja drugih ljudi koji ta osećanja lakše artikulišu neverbalnim putem
- Saznaju više o sebi i načinima na koje mogu da unaprede svoje odnose sa drugima
- Artikulišu tehnike kojima će moći da upravljaju sopstvenim telesnim procesima.

METODE I DETALJI RADIONICE

- Predavanja
- Radionice
- Role-play

DETALJI ODRŽAVANJA

VREME I CENA
Vikendom u vremenu 10:00- 17:00h
Radionica traje 13 radnih sati
Cena radionice: 250 EUR,
MESTO ODRŽAVANJA
Beograd, Prostor za treninge i radionice (detalji o prostoru će biti naknadno objavljeni)

SATNICA RADIONICE:
I dan
10h-10:30h Uvodna reč
10:30h-12h Uvodni krug – predstavljanje učesnika
12h-13:30h Predstavljanje plana treninga, načina i tehnika realizacije istih, predavanje “Značaj govora tela”
13:30h-14:15h Pauza za ručak
14:15h-16h Radionica “Telo Vas otkriva”
16h-17h Završni krug – feedback, individualni zadaci
II dan
10h-11:30h Uvodni krug
11:30h-13h Predavanje “Kažem ti da ti nisam to rekao”
13h-13:45h Pauza za ručak
13:45h-16h Prezentacija kreiranih situacija i analiza
16h-17h Završni krug – feedback

RADIONICU VODI

Dr Olivera M. Ćirković
Sertifikovani geštalt psihoterapeut, EAGT, specijalista pedijatrije.
- Autor knjige „Tražim lek i nailazim na samu sebe“
- Autor niza naučnih radova publikovanih u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima o primeni geštalt psihoterapije kao podrške medicinskim procedurama u lečenju dece i odraslih
- Već treću sezonu vodi pro bono program psihološke podrške ženama obolelim od karcinoma dojke
- Od maja 2016. godine nalazi se na spisku „Uspešni ljudi Srbije“ u izdanju Oxford’s Encyclopedia Book (Successful people of Serbia).

Ukoliko želite da kreiramo radionicu po vašoj ideji ili ste više za individualni rad, kontaktirajte nas da zajedno osmislimo dalje korake

Close Menu